книжный-интернет магазин
тел.: 068-026-31-58, 093-744-35-58, 066-096-07-58
главная новинки популярные доставка и оплата корзина о нас контакты расширенный поиск
Благодарим вас за посещение интернет-магазина mybook.in.ua.
У нас самые низкие цены, быстрая доставка. Cкачайте наш прайс и каталог новинок.


Купить книгу Бізнес-статистика, Матковський С.О. Гринькевич О.С. Вдовин М.Л.

Бізнес-статистика

Навчальний посібник з бізнес-статистики ставить за мету ознайомити широке коло користувачів - як тих, хто вже володіє основами статистичних методів, так і всіх зацікавлених в їх засвоєнні для прийняття ефективних управлінських рішень у бізнесі. У статистичному аналізі бізнесу важливим є дотримання певної послідовності етапів. Це значною мірою сприяє якості результатів аналізу та раціональному використанню ресурсів для його проведення. Саме виходячи з таких принципів побудована структура посібника. Перші три розділи видання (1. Вступ у бізнес-статистику; 2. Структури даних. Класифікація, розподіл і перетворення даних; 3. Випадкові величини і закони їх розподілу як основа бізнес-статистики) знайомлять з особливостями статистичного аналізу даних у бізнесі, його основними етапами та підходами до систематизації показників. Розглядаються статистичні методи класифікації наборів даних, їх цензурування та перетворення на початковому етапі бізнес-аналізу. На цьому етапі важливо виявити нетипові одиниці, які можуть суттєво вплинути на результати аналізу, визначити закони розподілу випадкових величин, які характеризують бізнес-процеси, а відповідно - оцінювати, моделювати та прогнозувати їх перебіг у майбутньому. Окремий розділ посібника (4. Статистичні гіпотези і статистичні висновки) ілюструє економісту-аналітику можливості статистики у формулюванні ймовірнісних висновків та визначенні рівня ризику у прийнятті того чи іншого бізнес-рішення. У посібнику розглянуті різні види статистичних гіпотез, а також схеми їх перевірки з використанням відповідних критеріїв і врахуванням типів статистичних даних. Статистичним методам аналізу взаємозв'язків у бізнес-процесах присвячені п'ятий (Дисперсійний аналіз у бізнес-статистиці), шостий (Непараметричні методи в біз-нес-статистиці) та сьомий (Аналіз закономірностей для якісних даних) розділи посібника. Різноманітність цих методів зумовлена, насамперед, різними типами наборів даних у бізнесі (якісні та кількісні дані), а також шкал їх вимірювання. Важливою категорією у статистичному аналізі даних є структура сукупності та показники її аналізу. Розділ 8 (Методи аналізу структури сукупності та її змін у бізнес-статистиці) ілюструє методи і показники аналізу одномірних і багатомірних структур на прикладах аналізу фінансового стану бізнес-одиниць, динаміки ринкових цін, а також містить систематизований огляд інтегральних показників структурних відмінностей та структурних зрушень. Два розділи посібника (9. Основи статистичного управління якістю; 10. Контрольні карти у статистичному управлінні якістю в бізнесі) висвітлюють статистичні підходи до оцінювання якості продукції як складової загального менеджменту якості (Т(}М -Тоїаі Оиаіііу Мапа§етепІ). У цих розділах розглянуті основні методи статистичного управління якістю, які набули широкого використання у міжнародній практиці менеджменту якості, а саме, графічні методи (гістограми, діаграма Парето, причинно-наслідко-ві схеми Ісікави), методи побудови контрольних карту статистичному управлінні якістю бізнес-процесів. Зважаючи на той факт, що невід'ємною складовою бізнес-процесів є ризик, окремий розділ навчального посібника присвячений статистичним методам оцінювання та мінімізації економічних ризиків у різних функціональних сферах бізнесу. Розділ ілюструє методику розрахунку абсолютних і відносних показників оцінки економічних ризиків, методи застосування статистичних ігор в їх аналізі, а також головні способи мінімізації ризиків. Навчальний посібник завершується розділом «Статистичне оцінювання ефективності бізнес-процесів». Ознайомлення з цим розділом дасть змогу бізнес-аналітику розширити перелік інструментів, а саме методів і показників, за допомогою яких можна здійснити не лише часткову/тематичну оцінку окремих типів бізнес-процесів, але й побудувати інтегральні оцінки ефективності сукупності бізнес-процесів на підприємстві. Авторський колектив навчального посібника «Бізнес-статистика» намагався максимально наповнити його зміст прикладами застосування статистичних методів у вирішенні конкретних задач бізнес-аналізу. Саме різноманітність прикладів, а також їх ілюстрація із застосуванням Ехсеї є тими особливостями нового видання зі статистики, яке допоможе зробити цю науку цікавою та корисною для бізнесу й усіх, хто прагне професійно ним займатись.
Стиль: Статистика

Переплет: твердый
Формат: 70х100/16(170ммх240мм) Увеличенный
Год выпуска: 2016
Кол-во страниц: 280
ISBN: 978-617-566-392-9
Артикул: № 176061
Есть ли в наличии: да
160.00 грн
добавить в корзину

В Вашей корзине:
корзина пока что пуста.

подробнее >>

Свыше 500 грн - доставка по  Киеву бесплатная!

Свыше 500 грн - пересылка книг по Украине за наш счет!

 

 
Популярные
Баулін О.В., Лебідь В.І., Матвєєв П.С.
Адвокатський іспит: підготовчий курс. Навчальний посібник. 2018 рік.
Земельний кодекс України. Чинне законодавство станом на 01.09.18р.
Податковий кодекс України. Станом на 01.09.18р. ( формат А5).
Гавриш Н.В., Безсонова О.К.
Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей. Методичні рекомендації щодо використання коректурних таблиць
Крамер С.
50 дней до моего самоубийства (50 ддмс)

Подписка на новинки

Ваш E-mail:

Copyright В© STP 2010, Разработка Елены Гаевской © 2010.