книжный-интернет магазин
тел.: 068-026-31-58, 093-744-35-58, 066-096-07-58
главная новинки популярные доставка и оплата корзина о нас контакты расширенный поиск
Благодарим вас за посещение интернет-магазина mybook.in.ua.
У нас самые низкие цены, быстрая доставка. Cкачайте наш прайс и каталог новинок.


Купить книгу Бізнес-статистика, Матковський С.О. Гринькевич О.С. Вдовин М.Л.

Бізнес-статистика

Навчальний посібник з бізнес-статистики ставить за мету ознайомити широке коло користувачів - як тих, хто вже володіє основами статистичних методів, так і всіх зацікавлених в їх засвоєнні для прийняття ефективних управлінських рішень у бізнесі. У статистичному аналізі бізнесу важливим є дотримання певної послідовності етапів. Це значною мірою сприяє якості результатів аналізу та раціональному використанню ресурсів для його проведення. Саме виходячи з таких принципів побудована структура посібника. Перші три розділи видання (1. Вступ у бізнес-статистику; 2. Структури даних. Класифікація, розподіл і перетворення даних; 3. Випадкові величини і закони їх розподілу як основа бізнес-статистики) знайомлять з особливостями статистичного аналізу даних у бізнесі, його основними етапами та підходами до систематизації показників. Розглядаються статистичні методи класифікації наборів даних, їх цензурування та перетворення на початковому етапі бізнес-аналізу. На цьому етапі важливо виявити нетипові одиниці, які можуть суттєво вплинути на результати аналізу, визначити закони розподілу випадкових величин, які характеризують бізнес-процеси, а відповідно - оцінювати, моделювати та прогнозувати їх перебіг у майбутньому. Окремий розділ посібника (4. Статистичні гіпотези і статистичні висновки) ілюструє економісту-аналітику можливості статистики у формулюванні ймовірнісних висновків та визначенні рівня ризику у прийнятті того чи іншого бізнес-рішення. У посібнику розглянуті різні види статистичних гіпотез, а також схеми їх перевірки з використанням відповідних критеріїв і врахуванням типів статистичних даних. Статистичним методам аналізу взаємозв'язків у бізнес-процесах присвячені п'ятий (Дисперсійний аналіз у бізнес-статистиці), шостий (Непараметричні методи в біз-нес-статистиці) та сьомий (Аналіз закономірностей для якісних даних) розділи посібника. Різноманітність цих методів зумовлена, насамперед, різними типами наборів даних у бізнесі (якісні та кількісні дані), а також шкал їх вимірювання. Важливою категорією у статистичному аналізі даних є структура сукупності та показники її аналізу. Розділ 8 (Методи аналізу структури сукупності та її змін у бізнес-статистиці) ілюструє методи і показники аналізу одномірних і багатомірних структур на прикладах аналізу фінансового стану бізнес-одиниць, динаміки ринкових цін, а також містить систематизований огляд інтегральних показників структурних відмінностей та структурних зрушень. Два розділи посібника (9. Основи статистичного управління якістю; 10. Контрольні карти у статистичному управлінні якістю в бізнесі) висвітлюють статистичні підходи до оцінювання якості продукції як складової загального менеджменту якості (Т(}М -Тоїаі Оиаіііу Мапа§етепІ). У цих розділах розглянуті основні методи статистичного управління якістю, які набули широкого використання у міжнародній практиці менеджменту якості, а саме, графічні методи (гістограми, діаграма Парето, причинно-наслідко-ві схеми Ісікави), методи побудови контрольних карту статистичному управлінні якістю бізнес-процесів. Зважаючи на той факт, що невід'ємною складовою бізнес-процесів є ризик, окремий розділ навчального посібника присвячений статистичним методам оцінювання та мінімізації економічних ризиків у різних функціональних сферах бізнесу. Розділ ілюструє методику розрахунку абсолютних і відносних показників оцінки економічних ризиків, методи застосування статистичних ігор в їх аналізі, а також головні способи мінімізації ризиків. Навчальний посібник завершується розділом «Статистичне оцінювання ефективності бізнес-процесів». Ознайомлення з цим розділом дасть змогу бізнес-аналітику розширити перелік інструментів, а саме методів і показників, за допомогою яких можна здійснити не лише часткову/тематичну оцінку окремих типів бізнес-процесів, але й побудувати інтегральні оцінки ефективності сукупності бізнес-процесів на підприємстві. Авторський колектив навчального посібника «Бізнес-статистика» намагався максимально наповнити його зміст прикладами застосування статистичних методів у вирішенні конкретних задач бізнес-аналізу. Саме різноманітність прикладів, а також їх ілюстрація із застосуванням Ехсеї є тими особливостями нового видання зі статистики, яке допоможе зробити цю науку цікавою та корисною для бізнесу й усіх, хто прагне професійно ним займатись.
Стиль: Статистика

Переплет: твердый
Формат: 70х100/16(170ммх240мм) Увеличенный
Год выпуска: 2016
Кол-во страниц: 280
ISBN: 978-617-566-392-9
Артикул: № 176061
Есть ли в наличии: да
160.00 грн
добавить в корзину

В Вашей корзине:
корзина пока что пуста.

подробнее >>

Свыше 500 грн - доставка по  Киеву бесплатная!

Свыше 500 грн - пересылка книг по Украине за наш счет!

 

 
Популярные
Кодекс України про адміністративні правопорушення. Чинне законодавство станом на 15 червня 2018 р.
Статути збройних сил України. Збірник законів (зі змінами на 2018 р.). Офіційний текст
Авраменко О.М.
Українська за 20 уроків: навчальний посібник
Баулін О.В., Лебідь В.І., Матвєєв П.С.
Адвокатський іспит: підготовчий курс. Навчальний посібник. 2018 рік.
Конституція України. 01.09.2017 р

Подписка на новинки

Ваш E-mail:

Copyright В© STP 2010, Разработка Елены Гаевской © 2010.