книжный-интернет магазин
тел.: 068-026-31-58, 093-744-35-58, 066-096-07-58
главная новинки популярные доставка и оплата корзина о нас контакты расширенный поиск
Благодарим вас за посещение интернет-магазина mybook.in.ua.
У нас самые низкие цены, быстрая доставка. Cкачайте наш прайс и каталог новинок.


Купить книгу Патофізіологія : Загальна патологія : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів, Атаман О.В.

Патофізіологія : Загальна патологія : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів

У першому томі підручника відповідно до програми навчальної дисципліни патофізіологія, затвердженої Міністерством охорони здоров'я України (Київ, 2006), викладено всі питання, що входять до модуля 1 "Загальна патологія". У матеріал підручника увійшли новітні дані про молекулярні й молекулярно- генетичні механізми розвитку патологічних процесів і хвороб. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, науковців, практичних лікарів. Стрімкий розвиток сучасної науки вимагас від майбутніх лікарів поглибленого вивчення причин і механізмів розвитку патологічних процесів та хвороб, оскільки новітні підходи до їх виявлення, попередження і лікування ґрунтуються на знанні молекулярних, молекулярно- генетичних та клітинних основ порушень, що розвиваються у хворому організмі. Значний обсяг наукових даних, які розкривають нові грані життєдіяльності організму в умовах норми і патології, проникнення в тонкі механізми здій-снення фізіологічних і біохімічних процесів роблять конче необхідним рагальнення і сис-тематизацію наших знань про сутність патоло-гічних процесів та хвороб, про їх походження і патоіенез, про основні методи експерименталь-ного моделювання і лікування. Цьому, власне, і має слугувати створення сучасного підручника, у якому в достатньо стислій формі читач міг би отримати не тільки нову наукову інформацію, а й цілісне уявлення про предмет вивчення, яке формувалося впродовж не одного століття пра цями наших попередників і вчи гелів. Усвідомлюючи, що створення такого підручника є нелегким завданням, автор вирішив при його написанні дотримуватися кіп.кох принципів, які дали б можливість поєднати інформаційний і світоглядний бік патофізіології як навчальної дисципліни. З цією метою автор намагався провести через підручник ряд ідей. 1. Основними напрямами вчення про хворо бу, що мають глибоке історичне коріння, є гу-моральна (Гіппократ), солідарна (Демокрит) і клітинна (Вірхов) концепції розвитку патоло-гічних процесів. Про справедливість закладених в їхню основу ідей свідчить факт с трімкого розвитку на сучасному етапі саме цих напрямів біологічних і медичних досліджень. Для висвіт-лення досягнень у царинах знань, важливих для розуміння явища хвороби, у підручнику виділено спеціальний розділ "Загальні механізми розвитку патологічних процесів і хвороб", присвячений проблемам молекулярної, клітинної й гуморальної патології. Ці три принципи (молекулярний, клітинний і гуморальний) по-слідовно проводяться в підручнику при висвіт-ленні конкретних питань патофізіології. 2. Автор переконаний, що для формування наукового світогляду майбутнього лікаря важ-ливим є розуміння принципу єдності і боротьби двох складових частин хвороби: власне пато-логічної і захисної компенсаторної. Саме цього принципу й дотримувався автор, аналізуючи механізми розвитку (патогенез) патологічних процесів і хвороб, які є предметом вивчення патофізіології. 3. Розуміючи значення патофізіології для під-готовки лікаря до практичної діяльності, автор велику увагу в підручнику приділив механізмам розвитку основних клінічних ознак (симптомів, синдромів), якими виявляють себе патологічні процеси і хвороби. З цією ж метою введено рубрику "Основні підходи до лікування", у якій з позиції вивченого матеріалу виводяться принципи патогенетичного лікування хвороб і корекції патологічних процесів. Наскільки вдалою виявилася спроба втілити в життя зазначені принципи — про це судити чи-тачеві. Хотілося б, щоб він після ознайомлення з цим підручником міг взяти для себе те. на ІЦО сподівався. Безумовно, цс було б найбільшою втіхою і винагородою авторові за його працю...
Стиль: Патанатомия и патофизиология

Переплет: твердый
Формат: 205×290мм
Год выпуска: 2018
Кол-во страниц: 584
ISBN: 978-966-382-701-8
Артикул: № 054814
Есть ли в наличии: да
670.00 грн
добавить в корзину

В Вашей корзине:
корзина пока что пуста.

подробнее >>

Свыше 500 грн - доставка по  Киеву бесплатная!

Свыше 500 грн - пересылка книг по Украине за наш счет!

 

 
Популярные
Кримінальний кодекс України. Чинне законодавство станом на 01.09.18р.
Вереша Р.В. , Павленчик М.В.
Кваліфікаційний адвокатський іспит 2018 р.
Правила безопасной эксплуатации электроустановок. НПАОП 40.1-1.01-97
С. Батяєва, О. Савостьянова
Альбом з розвитку мовлення для малят. 1,5–3 роки
Крамер С.
50 дней до моего самоубийства (50 ддмс)

Подписка на новинки

Ваш E-mail:

Copyright В© STP 2010, Разработка Елены Гаевской © 2010.