Книжный интернет-магазин
 (097) 705 58 58 | (099) 516 33 65
|
Книжный интернет-магазин
0
купить книгу Basic economic concept
Basic economic concept
Basic economic concept
Basic economic concept

Basic economic concept

В наличии
Код товара: 137945
360 грн
В корзину
КУПИТЬ В ОДИН КЛИК
Basic economic concept (Англійська мова: основні економічні поняття)
Автор:
Мірошнік Л.В.
Количество страниц:
316
Год выпуска:
2020
ISBN:
978-966-418-193-5
Смотреть все характеристики 
Издательство:
Язык:
українська
Переплет:
твердый
Бумага:
Офсетная
Виды изданий:
Свернуть 
Доставка и оплата
Если заказ свыше 2000 грн
- по тарифам перевозчика!
Курьером по Киеву 1-2дня
- до 2000 грн
- 55 грн
- свыше 2000 грн
- бесплатно
Транспортными службами по Украине
- Укрпошта
- 3-7 дней
- Нова Пошта
- 2-3 дня
Оплата
Наличными, Безналичными, Visa/MasterCard

Описание книги Basic economic concept

Мірошнік Л.В.
Автор:
Мірошнік Л.В.
Новий світ-2000
Издательство:
Вибір Україною курсу на входження в європейський економічний та освітній простір, інтеграція з європейськими країнами, інтернаціоналізація ділових стосунків у різних сферах діяльності людини підвищує попит на випускників факультетів економічних спеціальностей, які б вільно володіли іноземною мовою і культурою іншомовного спілкування. Таке соціальне замовлення знаходить пряме відображення у програмних вимогах щодо рівня володіння іноземною мовою студентів немовного вищого закладу освіти, що, у свою чергу, передбачає досягнення студентами такого рівня розвитку іншомовних навичок та вмінь, який дозволив би здійснювати безпосереднє спілкування із зарубіжними партнерами у професійній діяльності в усній та письмовій формі. Засвоєння студентами іншомовної фахової лексики як невід’ємної складової професійної компетенції є запорукою успішного професійно спрямованого навчання іноземної мови. Навчальний посібник призначений для вивчення англійської мови для спеціальних цілей (English for Special Purposes) студентів молодших курсів економічних спеціальностей з рівнем володіння іноземною мовою В1+ («пороговый» згідно з загальноєвропейськими компетенціями володіння іноземними мовами). Він ставить за мету розвиток навичок читання літератури за фахом, вдосконалювання комунікативних навичок говоріння в умовах між-культурного спілкування, розвиток навичок технічного перекладу, необхідних для ефективного спілкування іноземною мовою у професійному середовищі. Навчальний посібник будується за принципами комплексності та інтенсивності. Комплексний підхід та міждисциплінарні зв'язки дозволяють ураховувати фахову складову навчання. Навчальний посібник значною мірою спирається на зміст та потреби фахових дисциплін, таких як «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Історія економічних вчень», які починають викладати вже на молодших курсах. Інтенсивність досягається за рахунок надання різноманітних текстів та завдань різного обсягу й ступеня складності в межах одного розділу. Навчальний посібник складається з 2 модулів «Microeconomics: Prices and Markets» та «Macroeconomics: Measuring Economic Performance», які містять тематичні розділи (Units). Для полегшення роботи викладача з даним посібником та кращої орієнтації студентів у навчальному матеріалі всі розділи посібника мають єдину структуру. Кожен Unit складається з таких підрозділів: «Preview», «Objectives», «Key Concepts», «Lead-іп», «Understanding key concepts», «Practice», «Vocabulary extention», «Vocabulary in conversation», «Newsclip», «Problem Solving and Critical Thinking», «Case-study», «Profile», «Writing», «Review». У підрозділі «Preview» стисло висвітлюється тематика розділу, що надає студентам уяву про зміст розділу та важливість зазначених питань в повсяк- денному та суспільно-економічному житті людини. Підрозділ «Objectives» містить цілі, яких повинен досягти студент при вивченні матеріалу тематичного розділу. Кожен тематичний блок містить основні економічні поняття ( підрозділ «Key concepts»), які є ключовими в загальноекономічній теорії й використовуються при вивчені даної теми. Опрацюванню основного змісту навчального матеріалу передує робота з активізації життєвого, мовного і мовленнєвого досвіду студентів, із залученням їх до обміркування питань, наближених до змісту тексту, що пропонується в підрозділі «Lead-іп». Засвоєння термінологічної лексики починається з виконання вправ для набуття навички оперування термінами, що сприяють автоматизації дій студентів з новими лексичними одиницями (підрозділ «Understanding Key Concepts»). Основними завданнями вправ на цьому етапі роботи з фаховою лексикою є допомогти студентам ідентифікувати й зрозуміти основні значення термінів, збагатити запас спеціальної лексики та підготувати студентів до вивчаючого читання тексту. Кожен тематичний розділ містить декілька текстів загальноекономічного характеру, які тематично пов'язані один з одним, але стосуються різних сторін теми або розширюють її. Джерелом текстового матеріалу навчального посібника є автентичні тексти з сучасних зарубіжних інформаційно-довідкових видань і фахової літератури. В текстах використана та пояснена найбільш вживана економічна термінологічна лексика. Після тексту надаються питання, спрямовані на загальне розуміння прочитаної інформації. Підрозділ «Practice» містить вправи для активізації та контролю засвоєння термінологічної лексики, що сприяють кращому запам'ятовуванню лексичних одиниць і охоплюють широкий спектр завдань -від ідентифікації та номінації термінів до активного їх використання при продукуванні власних текстів. Такий комплекс завдань стимулює комунікативну діяльність і готує студентів до аналізу та обговорення актуальних проблем економічної теорії: проблемні ситуації (підрозділ «Problem Solving and Critical Thinking»), діалоги з фахової тематики (підрозділ «Vocabulary in Practice»), рольові ситуації (підрозділ «Role-play»), дискусії («Debates in Economics»). Такі вправи стимулюють спілкування студентів за проблематикою тематичного розділу з використанням термінів, допомагають їм узагальнювати факти і критично аналізувати інформацію. Всі вправи, що виконуються на цьому етапі, є комунікативними, з мінімальним керуванням з боку викладача, призначені для індивідуальної, парної та групової роботи. Наприкінці вивчення матеріалу кожного розділу пропонується письмове завдання творчого характеру (підрозділ « Writing»).
Оставить отзыв
Имя*
E-mail*
Текст сообщения*
Отправить