Книжковий інтернет-магазин
 (097) 705 58 58 | (099) 516 33 65
|
Книжковий інтернет-магазин
0
Головна    Автори   Безверхий К.В.
Фільтр
Ціна
Видавництва
Подивитися все 
Мова
Подивитися все 
Рік випуску
Подивитися все 
Обкладинка
Подивитися все 
Бумага
Подивитися все 
Подарункові видання та комплекти
Довідкові видання
Література по віковим групам
Види зошитів
ГДЗ, ЗНО, ДПА
Шкільні предмети
Атласи, карти, плакати
Види видань
Тип товару
Клас
Номер видання
Оформлення обкладинки

Безверхий К.В.

Безверхий К.В.
Безверхий Костянтин Вікторович. Народився у м. Києві в 1984 р. Освіта - вища, у 2006 р. закінчив інженерно-економічний факультет Київського національного університету технологій та дизайну, отримав спеціальність «Облік і аудит», має кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту. В 2006 р. вступив до магістратури ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима * Гетьмана», яку закінчив у 2007 р. та здобув кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. У листопаді 2007 р. вступив до аспірантури без відриву від виробництва на кафедру обліку, аналізу та аудиту в АПК ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», яку закінчив у 2011 р. та успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Облік і контроль непрямих витрат: управлінський аспект» за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит економічної діяльності). З 2012 р. по 2013 р. проходив підвищення кваліфікації у Інституті вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету та отримав кваліфікацію спеціаліста з менеджменту організації та адміністрування. Понад 14 років працює головним бухгалтером комерційних підприємств різних галузей економіки. З вересня 2016 р. по серпень 2018 р. докторант кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». З січня 2019 р. працює доцентом кафедри обліку та оподаткування Національної академії статистики, обліку та аудиту. Автор більше ніж 297 наукових праць з питань бухгалтерського обліку, оподаткування та контролю. Автор одноосібної монографії «Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний аспект» (2013 р.), (у співавторстві) - монографії «Актуальні питання розвитку сучасної економіки» (2011 р.), «Сельскохозяйственное и техническое развитие. Текущие проблемы Восточной Европы» (2013 р:), «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз: проблеми теорії та методології» (2013 р.), «інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні» (2014 р.), «Розвиток концепції бухгалтерського обліку на основі інституційних підходів та бенчмаркингу» (2015 р.), Theoretical, methodological and practical foundations of human resources managemen (2016 p.), Актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами: євроінтеграційний контекст (2016 р.), Соціальна відповідальність як форма забезпечення сталого розвитку господарюючих систем: суспільство, галузь, підприємство (2017 р.), Детермінанти сталого розвитку підприємств в умовах турбулентності (2017'р.), Гармонізація бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах України в контексті нормативів ЄЄ (2018 р.), Актуальні проблеми обліку, аналізу та аудиту в умовах реалізації концепції сталого розвитку (2018 р.), Management of enterprise development in the conditions of institutional changes and reforming of the economy (2019), Формування фінансово-економічної системи управління в сучасних ринкових умовах (2019), посібників (у співавторстві) - «Облік і звітність в оподаткуванні у схемах і таблицях» (2015 р.), «Консолідація фінансової звітності» (2016 р.), «Звітність підприємств» (2017 р.), «Бухгалтерський облік у схемах і таблицях» (2017 р.), «Облік і оподаткування: практикум дистанційного тестування» (2018 р.). Наукові інтереси: інтегрована звітність, бухгалтерський облік, аналіз, оподаткування, контроль, обліково-звітна інформація.