Книжковий інтернет-магазин
 (097) 705 58 58 | (099) 516 33 65
|
Книжковий інтернет-магазин
0
придбати книгу Кримінальне право  в Україні (X - початок XXI століття) у 2 томах
Кримінальне право  в Україні (X - початок XXI століття) у 2 томах
Кримінальне право  в Україні (X - початок XXI століття) у 2 томах
Кримінальне право  в Україні (X - початок XXI століття) у 2 томах
Кримінальне право  в Україні (X - початок XXI століття) у 2 томах
Кримінальне право  в Україні (X - початок XXI століття) у 2 томах
Кримінальне право  в Україні (X - початок XXI століття) у 2 томах
Кримінальне право  в Україні (X - початок XXI століття) у 2 томах

Кримінальне право в Україні (X - початок XXI століття) у 2 томах

Є в наявності
Код товару: 43112
250 грн
Купити
КУПИТИ ЗА ОДИН КЛІК
Кримінальне право в Україні (X - початок XXI століття) у 2 томах
Автор:
Колос М. І.
Кількість сторінок:
448
Рік випуску:
2011
ISBN:
978-966-171-421-1
Дивитись всі характеристики 
Видавництво:
Мова:
украинский
Обкладинка:
твердый
Бумага:
Офсетная
Формат:
70*100/16(170мм*240мм) Збільшений
Види видань:
Згорнути 
Доставка і оплата
Якщо замовлення понад 500 грн
- пересилання книг по Україні за наш рахунок!
Кур’єром по Києву 1-2дня
- до 500 грн
-55 грн
- понад 500 грн
- безкоштовно
Транспортними службами по Україні
- Укрпошта
- 3-7 днів
- Нова Пошта
- 2-3 дні
Оплата
Готівковий, безготівковий, Visa/MasterCard

Опис книги Кримінальне право в Україні (X - початок XXI століття) у 2 томах

Колос М. І.
Автор:
Колос М. І.
Алерта
Видавництво:
РОЗДІЛ 1. ОСВІТА І НАУКА ЯК ФОРМИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬ­НОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВНИЧІЙ СФЕРІ. 1.1. Виникнення, розвиток освіти на Українських землях та правові засади її сучасної організації. 1.1.1.   Початки писемності та освіти на Українських землях. Острозька академія. 1.1.2.   Розвиток джерел української освіти. Києво-Могилянська акаде­мія. 1.1.3.   Освіта в сучасній Україні. Поняття і правові основи її організації. 1.2. Поняття науки, основні форми наукового пізнання та правові за­сади організації наукової діяльності. 1.2.1.   Виникнення науки як особливої форми пізнавальної діяльності людини та її поняття. 1.2.2.   Основні форми наукового пізнання та їх сутність. 1.2.3.      Сучасні правові засади наукової діяльності в Україні. 1.3. Університетська юридична освіта і наука: виникнення, розвиток і сучасні напрями реалізації. 1.3.1.    Львівський національний університет імені Івана Франка. 1.3.2.   Національна юридична академія України імені Ярослава Муд­рого. 1.3.3.      Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 1.3.4. Одеський національний університет імені Іллі Мечникова. 1.3.5.  Чернівецький національний університет імені Юрія Федько. 1.4. Академіям юридична наука та освіта: виникнення, розвиток і су­часне правове регулювання. 1.4.1.  Українська академія наук у Кінві. 1.4.2. Відновлення юридичної науки в Академії наук УРСР. 1.4.3. Національна академія правових наук України. 1.4.4. Початок новітнього етапу розвитку юридичної освіти та науки в Україні. 1.5.      Висновки до розділу 1. Висновки до розділу І (англійською мовою). 1.6.      Джерела, використані у розділі 1. 1.6.1.          Конституція, закони, інші нормативно-правові акти та рішення Конституційного Суду України. 1.6.2.     Літературні джерела. РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА НАУКА КРИ­МІНАЛЬНОГО ПРАВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У Х-ХХ СТОЛІТТЯХ. 2.1.Кримінальне право на землях Русі-України періоду Княжої доби (Х-ХУІст.) 2.1.1.      Кримінально-правові положення Русько-Візантіііських договорів. 2.1.2.    Кримінально-правові норми «Руської Правди». 2.1.3.    Кримінальне право Галицько-Волинської держави (ХНІ - початок XIV ст.) та на Українських землях «Руського воєводства» часів Польського королівства (ХІУ-ХУІ ст.). 2.2.Кримінальне законодавство і право на землях Русі-України пе­ріоду Литовської держави та в Запорізькій Січі. 2.2.1. Кримінально-правові норми Литовських статутів 1529. 1566 та 1588 років. 2.2.2.  Злочини та покарання злочинців у Запорізькій Січі. 2.2.3. Кримінально-правові норми «Прав, за якими судиться малоро­сійський народ» 1743 року. 2.3.Кримінальне законодавство і ораво періоду знаходження Укра­їнських земель у складі Російської імперії (ХУІІІ-ХХ ст.). 2.3.1.  Кримінальне право Росії на Українських землях у XVIII— XIX ст. 2.3.2.   Кримінальне уложення Російської імперії 1903 року. 2.3.3.  Розвиток науки кримінального права на Українських землях у другій половині XIX - на початку XX ст. 2.4.Кримінальне законодавство і право в Україні 1917-2000 років. 2.4.1.     Кримінальне законодавство і право періоду національних зма­гань в Україні 1917-1921 років. 2.4.2.   Кримінальне законодавство Української Соціалістичної Радян­ської Республіки 1922-1926 років. 2.4.3.  Кримінальне законодавство 1927-1960 років та система злов­живання ним в Україні. 2.4.4.    Кримінальне законодавство і право в Україні 1961-2000 років. 2.5.   Наука кримінального права в Україні 1917-2000 років. 2.5.1.  Стан кримінально-правової науки на Українських землях у 1917-1926 роках. 2.5.2.  Проблеми розвитку кримінально-правової наука на Українських землях у 1927-1960 роках. 2.5.3.    Розвиток кримінально-правової науки в Українській РСР у 1961-1991 роках. 2.5.4.   І Іаука кримінального права в Україні на зламі соціально-еконо- мічннх епох у 1992-2000 роках. 2.6.   Висновки до розділу 2 Висновки до розділу 2 (англійською мовою). 2.7.   Джерела, використані у розділі 2. 2.7.1.   Закони, договори, нормативно-правові акти та рішення Консти­туційного Суду України. 2.7.2.     Літературні джерела. РОЗДІЛ 3. КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА НАУКОВІ ДО­СЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇ­НІ НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ. 3.1. Сучасне кримінальне законодавство України: структура, удоско­ налення, проблеми та перспективи розвитку. 3.1.1.       Структура сучасного кодифікованого кримінального законо­давства. 3.1.2.  Зміни і доповнення - способи удосконалення кримінального за­конодавства. 3.1.3.   Проблеми і перспективи розвитку сучасного кримінального за­конодавства. 3.2.   Крнмінально-правова наука: поняття, методи дослідження, сучас­ний стан дисертаційних досліджень, проблеми та перспективи роз­витку. 3.2.1.        Поняття кримінально-правової науки. 3.2.2.    Методи наукового дослідження кримінально-правових явиш. 3.2.3.  Проблеми сучасних дисертаційних досліджень у галузі кримі­нального права. 3.3.   Українські вчсні-криміналістн: безперервність і єдність поколінь та внесок у розвиток юридичної освіта і кримінально-правової науки. 3.4.   Висновки до розділу 3 Висновки до розділу 3 (англійською мовою). 3.5.   Джерела, використані у розділі 3. 3.5.1.   Конституція, закони, інші нормативно-правові акти та рішення Конституційного Суду України. 3.5.2.  Літературні джерела. 4.   ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ (англійською мовою). 5.   ЗВЕДЕНИЙ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 6.  АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК. ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ. БІБЛІОГРАФІЯ: ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ, РОЗВИТОК УКРАЇН­СЬКИМИ ВЧЕНИМИ-КРИМІНАЛІСТАМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ. РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ БІБЛІОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕ­ЛА ПЕРІОДУ X - ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ. 1.1.  Договори та кримінально-правовс законодавство періоду X—XVIII ст. 1.2.   Законодавство, інші кримінально-правові акти та судова практика XIX - початку XX ст. 1.3.   Бібліографія навчальної, навчально-методичної та наукової літе­ратури XIX - початку XX ст. РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ БІБЛІОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕ­ЛА В УКРАЇНІ 1917-2000 РОКІВ 2.1.    Кодекси, закони, науково-практичні коментарі та інші акти пра­вового змісту 1917—1926 рр. 2.2.    Кодекси, закони, науково-практичні коментарі та інші акти пра­вового змісту 1927-1960 рр. 2.3.    Кодекси, закони, науково-практичні коментарі та інші акта пра­вового змісту 1961—2000 рр. 2.4.   Бібліографія навчальної та наукової літератури 1917-1926 рр 2.5.    Бібліографія навчальної, навчально-методичиої та наукової літера­тури 1927-1960 рр. 2.6.    Бібліографія навчальної, навчально-методичної та наукової літе­ратури 1961-2000 рр. РОЗДІЛ 3. БІБЛІОГРАФІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ, КРИМІ­НОЛОГІЧНИХ І КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ ДЖЕРЕЛ У ФОРМІ ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ КАНДИДАТА Й ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК У 1941-2009 РОКАХ. 3.1. Джерела дисертаційних досліджень учених-криміналістів періоду СРСР (1941-1991 рр.). 3.1.1.   Дисертації та автореферати дисертацій на здобуття наукового сту­пеня кандидата юридичних наук. 3.1.2.   Дисертації та автореферати дисертацій на здобуття наукового сту­пеня доктора юридичних наук. 3.2.    Джерела дисертаційних досліджень учених-криміналістів неза­лежної України (1992-2009 рр.). 3.2.1.   Дисертації та автореферати дисертацій на здобуття наукового сту­пеня кандидата юридичних наук 3.2.2.   Дисертації та а.втореферати дисертацій на здобуття наукового сту­пеня доктора юридичних наук. 3.3.    Джерела дисертаційних досліджень учених-криміналістів Спів­дружності незалежних держав (1992-2009 рр.). 3.3.1.   Дисертації та автореферати дисертацій на здобуггя наукового сту­пеня кандидата юридичних наук. 3.3.2.   Дисертації та автореферати дисертацій на здобуття наукового сту­пеня доктора юридичних наук. РОЗДІЛ 4. НОВІТНІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ БІБЛІОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА В УКРАЇНІ 2001-2009 РОКІВ. 4.1.     Кодекси, закони, науково-практичні коментарі та інші акти нормативно-правового змісту. 4.2.    Бібліографія навчальної, навчально-методичної та наукової Літе­ратури. 4.3.    Бібліографія наукової літератури у формі статей, опублікованих у найбільш поширених періодичних фахових виданнях України. 4.3.1.   Адвокат. 4.3.2.   Вісник Академії правових наук України. 4.3.3.   Вісник Верховного Суду України. 4.3.4.   Вісник прокуратури. 4.3.5.   Держава і право. 4.3.6.   Підприємництво, господарство і право. 4.3.7.    Право України. 4.3.8.   Юридична Україна.
Залишити відгук
Ім'я*
E-mail*
Текст повідомлення*
Відправити
Хіти продажу