Книжный интернет-магазин
 (097) 705 58 58 | (099) 516 33 65
|
Книжный интернет-магазин
0
купить книгу Буква закону
Буква закону
Буква закону
Буква закону
Буква закону
Буква закону
Буква закону

Буква закону

В наличии
Код товара: 71032
460 грн
В корзину
КУПИТЬ В ОДИН КЛИК
Буква закону
Автор:
Липко І.П.,
Количество страниц:
526
Год выпуска:
2021
ISBN:
978-966-458-222-0
Смотреть все характеристики 
Издательство:
Язык:
украинский
Переплет:
мягкий
Виды изданий:
Свернуть 
Доставка и оплата
Если заказ свыше 2000 грн
- пересылка книг по Украине за наш счет!
Курьером по Киеву 1-2дня
- до 2000 грн
- 55 грн
- свыше 2000 грн
- бесплатно
Транспортными службами по Украине
- Укрпошта
- 3-7 дней
- Нова Пошта
- 2-3 дня
Оплата
Наличными, Безналичными, Visa/MasterCard

Описание книги Буква закону

Липко І.П.
Автор:
Липко І.П.
Право
Издательство:
Даний підручник призначений для розвитку англомовних навичок і умінь студенті юридичних спеціальностей на рівні бакалавра. Необхідність підготовки подібного підручника пояснюється змінами, що відбулися в останнє десятиріччя. Як зазначається у новій типовій Програмі для вищих закладів освіти з навчання англійської мови для професійного спілкування, розширення Європи призвело до радикальних змін у сфері освіти Розбудова європейського простору вищої освіти висуває складні завдання щодо збільшення мобільності студентів, більш ефективного міжнародного спілкування, легшого доступу до інформації та більш глибокого взаєморозуміння. Саме в руслі таких тенденцій підручник дозволяє студентам розвивати мовну компетенцію й стратегії, які їм необхідні для ефективної участі у процесі навчання і в тих ситуаціях професійного спілкування, в яких вони можуп. опинитися. Відповідно до Державного стандарту базової та повної середньої освіти, вступний рівень володіння іноземною мовою абітурієнтів вищих закладів освіти має бути не нижчим рівня В1+. Саме на такий вхідний рівень і розрахований підручник. Якщо ж реальний рівень володіння іноземною мовою вступників до конкретного вищого закладу освіти є нижчим рівня В1+, то, відповідно до рекомендацій Програми для вищих закладів освіти з навчання англійської мови для професійного спілкування, доцільно організовувати факультативні курси з англійської мови, аби підняти якість володіння нею до рівня В1+. Визначаючи цільовий рівень студентів, які будуть навчатися за даним підручником, слід було врахувати існуючі вимоги щодо рівнів володіння іноземною мовою в академічному і професійному середовищах у світових масштабах. Такі вимоги варіюються залежно від сфери людської діяльності, до роботи в якій готуються студенти. Програма для вищих закладів освіти з навчання англійської мови для професійного спілкування відносить право до спеціалізації, що вимагає складної мовної поведінки. Відповідно Програма визначає рівень В 2 як імовірно прийнятний для бакалаврів у галузі права. Обсяг часу, необхідний для досягнення згаданого рівня, за умови, що якість володіння іноземною мовою абітурієнтів є не нижчою рівня В/+, згадана Програма оцінює у 200 аудиторних годин. Саме на таку кількість годин і розрахований даний підручник. Досягнення більш високих рівнів можливе за умови збільшення кількості аудиторних годин за рахунок введення відповідних спецкурсів та факультативних занять. Виходячи із змісту вимог до рівня В2, а також Програми для вищих закладів освіти з навчання англійської мови для професійного спілкування, були сформульовані завдання, досягнення яких було визначено метою навчання в межах даного підручника. Відповідно до змісту згаданих завдань, англомовна комунікативна компетенція випускника, що одержує ступінь бакалавра у галузі права, має дозволяти йому ефективно спілкуватися англійською мовою у професійному середовищі, а саме: 1) обговорювати фахові питання для досягнення порозуміння зі співрозмовником; 2) здійснювати публічні виступи з професійних питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та форми ведення дискусій; 3) знаходити нову інформацію, що міститься в англомовних фахових матеріалах, користуючись відповідними пошуковими методами і термінологією; 4) аналізувати англомовні джерела для отримання даних, необхідних для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень; 5) створювати англомовні тексти й документи з фахових питань; 6) вести ділову й професійну переписку з урахуванням міжкультурних комунікативних та професійних особливостей; 7) перекладати професійні тексти з англійської мови на українську та навпаки, користуючись двомовними термінологічними словниками, включаючи електронні. Відповідно до рекомендацій Програми для вищих закладів освіти з навчання англійської мови для професійного спілкування, зміст підручника зорієнтований як на студента, так і на процес навчання і базується на сучасних дидактичних принципах викладання і вивчення мов. Реалізація згаданих принципів спрямована на усвідомлення мовних міжкультурних особливостей та розвиток навчальної компетенції, а також зосереджує увагу на соціокультурному змісті, текстовому характері комунікації та активізації інтересу студентів. Характерною особливістю підручника є інтегрований розвиток усіх чотирьох (говоріння, аудіюваїїня, читання та письмо) мовленнєвих умінь з метою підвищення ефективності формування комунікативної компетенції студентів за рахунок виконання різноманітних професійно вмотивованих комунікативних завдань. Такий підхід, однак, не є догматичним. Хоча переважна більшість завдань грунтується на комунікативній методиці, викладачі заохочуються до застосування будь-яких методів і прийомів, які вони вважають доцільними й ефективними для досягнення конкретних цілей на конкретних відрізках навчання. Прагнучи реалізувати Загальноєвропейські рекомендації з питань мовної освіти, автори підручника намагалися максимально узгодити зміст іншомовної підготовки з цілями і змістом спеціальності студентів. Важливою мстою підручника є стимулювання самостійності студентів, розвиток їх критичного мислення, здатності вирішення проблем, презентації ідей тощо. У такий спосіб здійснюється спроба інтегративного розвитку мовної, прагматичної та міжкультурної компетенції студентів. Підручник орієнтований на вміння і є модульним за своїм характером. Структурно робота складається з п'яти модулів, засвоєння змісту кожного з яких розраховано на один семестр. Модулі, у свою чергу, розбиваються на уроки, а уроки - на частини, кількість яких залежить від обсягу відповідного матеріалу. Кожна частина розрахована на одне аудиторие заняття, включаючи й самостійну роботу студентів удома та факультативні завдання. Така структура забезпечує послідовність і варіативність навчання, а також можливість його індивідуалізації. Застосування підручника розраховане на досягнення таких цілей, сформульованих у Програмі для вищих закладів освіти з навчання англійської мови для професійного спілкування: І) практична: розвинути загальні та професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції студентів (лінгвістичну, соціолінгвістичну й прагматичну) для ефективного спілкування у фаховому середовищі; 2) освітня: розвинути загальні компетенції студентів (декларативні знання, вміння й навички, вміння вчитися) та здібності до самооцінки й самостійного навчання; 3) пізнавальна: залучати студентів до видів діяльності, які розвивають їхні пізнавальні здібності; 4) розвиваюча: формувати загальні компетенції з метою розвитку цінностей та ідеалів студентів, а також зміцнення їх упевненості як користувачів мови та позитивного ставлення до вивчення іноземної мови; 5) соціальна: розвинути критичний підхід, уміння спілкування та прагнення браги участь у функціонуванні міжнародного середовища; 6) соціокультурна: забезпечити глибоке розуміння міжнародних соціокультурних проблем для розвитку здатності вести ефективну комунікативну діяльність у міжкультурних професійних ситуаціях. Зміст підручника визначається принципами його організації, а також базується на міжнародних рівнях володіння мовою, відповідає національним кваліфікаційним рівням досягнень (ОКХ та ОПП), має чітко сформульовані цілі навчання, ґрунтується на професійних та навчальних уміннях; охоплює професійний (сфери предметних знань), ситуативний (види діяльності тощо) та прагматичний зміст (практичні уміння); ураховує попередній досвід та потреби студентів, є модульним за своєю організацією. Зміст підручника спрямований на формування професійної комунікативної компетенції, тобто мовленнєвої поведінки, що є специфічною для професійного середовища майбутніх правників. Мовленнєва поведінка, у свою чергу, вимагає наявності мовленнєвих умінь, а також соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій, необхідних для виконання завдань, пов’язаних із професійною діяльністю майбутніх юристів.
Оставить отзыв
Имя*
E-mail*
Текст сообщения*
Отправить
С этой книгой часто покупают