Книжный интернет-магазин
 (097) 705 58 58 | (099) 516 33 65
|
Книжный интернет-магазин
0
Хит продаж
купить книгу Екологічне право

Екологічне право

Нет в наличии
Код товара: 71055
130 грн
Сообщить о наличии
Екологічне право
Автор:
Количество страниц:
432
Год выпуска:
2014
ISBN:
978-966-458-486-6
Смотреть все характеристики 
Издательство:
Язык:
українська
Переплет:
твердый
Виды изданий:
Свернуть 
Доставка и оплата
Если заказ свыше 2000 грн
- по тарифам перевозчика!
Курьером по Киеву 1-2дня
- до 2000 грн
- 55 грн
- свыше 2000 грн
- бесплатно
Транспортными службами по Украине
- Укрпошта
- 3-7 дней
- Нова Пошта
- 2-3 дня
Оплата
Наличными, Безналичными, Visa/MasterCard

Описание книги Екологічне право

Гетьман А.П.
Автор:
Право
Издательство:
Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» на основі сучасного чинного екологічного законодавства і відповідно до оновленої програми курсу екологічного права. Його основу становлять Загальна й Особлива частини, які включають відповідні теми, що висвітлюються з урахуванням вимог кредитно-модульної системи з навчальної дисципліни «Екологічне право України» (галузь знань 0304 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»). Для студентів, аспіратів і викладачів юридичних вузів і факультетів, науковців, громадських організацій, а також працівників правничих установ. Він також може стати в нагоді всім, хто цікавиться питаннями правового забезпечення вимог екологічної безпеки довкілля, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, реалізації та захисту екологічних прав та інтересів людини, особливостями міжнародно-правової охорони довкілля. Зміст : ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Розділ І. Предмет, метод, поняття, принципи та система екологічного права § 1. Предмет екологічного права та види еколого-правових відносин § 2. Об'єкти та суб'єкти екологічного права § 3. Метод правового регулювання екологічних відносин § 4. Поняття екологічного права § 5. Принципи екологічного права § 6. Система екологічного права Контрольні питання Розділ ІІ. Джерела екологічного права § 1. Поняття джерел екологічного права, їх загальна характеристика та класифікація § 2. Конституція України як джерело екологічного права § 3. Закони України у системі джерел екологічного права § 4. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права § 5. Міжнародні договори як джерела екологічного права Контрольні питання Розділ ІІІ. Правові основи управління природокористуванням і охороною навколишнього природного середовища (екологічне управління) § 1. Поняття управління природокористуванням і охороною довкілля § 2. Система і компетенція органів управління природокористуванням і охороною довкілля § 3. Правові питання участі громадськості в управлінні природокористуванням та охороною довкілля § 4. Функції управління у сфері природокористування та охорони довкілля 4.1.  Просторово-територіальний устрій природних ресурсів 4.2.  Моніторинг довкілля 4.3.  Кадастри природних ресурсів 4.4.  Екологічна експертиза 4.5.  Екологічний контроль 4.6.  Екологічний стандарт та нормативи Контрольні питання Розділ IV. Екологічні права та обов'язки громадян § 1. Загальна характеристика системи екологічних прав громадян § 2. Конституційні екологічні права громадян § 3. Поняття та види екологічних обов'язків громадян § 4. Гарантії, охорона, форми та способи захисту екологічних прав громадян Контрольні питання Розділ V. Право власності на природні ресурси та комплекси § 1. Загальна характеристика права власності на природні ресурси та комплекси § 2. Право державної власності на природні ресурси та комплекси § 3. Право комунальної власності на природні ресурси та комплекси § 4. Право приватної власності на природні ресурси та комплекси § 5. Охорона та гарантії права власності на природні ресурси та комплекси. Відповідальність за порушення прав власників та права власності на природні ресурси Контрольні питання Розділ VI. Право природокористування (загальні положення) § 1. Поняття та види права природокористування § 2. Об'єкти та суб'єкти права природокористування § 3. Право загального природокористування § 4. Право спеціального природокористування § 5. Використання природних ресурсів на умовах оренди § 6. Захист прав природокористувачів Контрольні питання Розділ V!!. Правові засади економічного механізму природокористування та охорони навколишнього природного середовища § 1. Поняття, функції та складові економіко-правового механізму природокористування та охорони довкілля § 2. Джерела фінансування екологічних заходів та програм. Фонди охорони навколишнього природного середовища § 3. Природоресурсові податки і збори: їх види та форми справляння § 4. Екологічний податок: сутність, суб'єкти та об'єкти Контрольні питання Розділ VIII. Відповідальність за порушення екологічного законодавства § 1. Поняття та підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення § 2. Особливості юридичної відповідальності в екологічному законодавстві § 3. Види юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства Контрольні питання ОСОБЛИВА ЧАСТИНА Розділ ІХ. Правове регулювання використання та охорони земель § 1. Земля як об'єкт еколого-правових відносин § 2. Правові основи землекористування в Україні § 3. Правова охорона земель та ґрунтів § 4. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства Контрольні питання Розділ Х. Правове регулювання використання та охорони вод § 1. Води як об' єкт правового регулювання використання, відтворення та охорони § 2. Правове регулювання використання вод § 3. Правові заходи щодо охорони вод § 4. Юридична відповідальність за порушення водного законодавства Контрольні питання Розділ ХІ. Правове регулювання використання та охорони надр § 1. Державний фонд надр як об' єкт правової охорони та використання § 2. Правове регулювання використання надр § 3. Правове регулювання основних видів використання надр § 4. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону та використання надр Контрольні питання Розділ ХІІ. Правове регулювання використання та охорони рослинного світу § 1. Рослинний світ як об'єкт правової охорони та використання § 2. Правове забезпечення використання рослинного світу § 4. Особливості правового регулювання використання та охорони зелених насаджень в населених пунктах § 5. Юридична відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ Контрольні питання Розділ ХШ. Правове регулювання використання та охорони лісів § 1. Загальна характеристика права лісокористування § 2. Правове регулювання використання лісових ресурсів § 3. Підстави виникнення та припинення користування лісами § 4. Правові заходи щодо відтворення, охорони та захисту лісів § 5. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства .... 266 Контрольні питання Розділ ХІУ. Правове регулювання використання та охорони тваринного світу § 1. Тваринний світ як об'єкт правової охорони, відтворення і використання § 2. Суб'єкти, види і підстави права використання та охорони тваринного світу § 3. Правове регулювання полювання і мисливського господарства § 4. Правове регулювання рибальства і рибного господарства § 5. Правове регулювання інших видів спеціального використання тваринного світу § 6. Правова охорона тваринного світу. Червона книга України § 7. Відповідальність за порушення законодавства про охорону, використання та відтворення тваринного світу Контрольні питання Розділ ХУ. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки населення та територій § 1. Поняття, суб'єкти та об'єкти екологічної безпеки § 2. Види екологічної безпеки § 3. Правові заходи щодо забезпечення вимог екологічної безпеки § 4. Правове забезпечення ризику в галузі екологічних правовідносин § 5. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі забезпечення екологічної безпеки § 6. Поняття надзвичайних екологічних ситуацій, їх ознаки та класифікація § 7. Поняття і правовий режим зон НЕС § 8. Правові заходи щодо забезпечення захисту населення та територій, запобігання та ліквідації наслідків НЕС Контрольні питання Розділ XVI. Правове регулювання поводження з відходами § 1. Поняття та класифікація відходів як об'єкта правового регулювання § 2. Правовий режим поводження з відходами § 3. Законодавство Європейського Союзу в галузі поводження з відходами § 4. Юридична відповідальність за порушення законодавства України про відходи Контрольні питання Розділ XVII. Правове регулювання охорони атмосферного повітря § 1. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони § 2. Поняття правової охорони атмосферного повітря § 3. Система правових заходів щодо охорони атмосферного повітря § 4. Юридична відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря Контрольні питання Розділ XVIII. Правове забезпечення формування та функціонування екологічної мережі України § 1. Поняття та складові екологічної мережі України § 2. Загальна характеристика складових структурних елементів екологічної мережі України Контрольні питання Розділ XIX. Особливості використання і охорони об'єктів природно-заповідного фонду України § 1. Природно-заповідний фонд як ключовий елемент екологічної мережі України: поняття, склад і загальна характеристика § 2. Правовий режим використання та охорони територій і об' єктів природно-заповідного фонду України § 3. Особливості юридичної відповідальності за порушення законодавства про природно-заповідний фонд Контрольні питання Розділ ХХ. Правове регулювання використання та охорони курортних, лікувально-оздоровчих і рекреаційних зон § 1. Поняття курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон § 2. Правова охорона курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон Контрольні питання Розділ ХХІ. Міжнародно-правова охорона навколишнього природного середовища § 1. Загальні засади міжнародно-правової охорони навколишнього природного середовища § 2. Міжнародно-правова охорона Світового океану та внутрішніх вод § 3. Міжнародно-правова охорона флори і фауни § 4. Міжнародно-правова охорона атмосферного повітря, озонового шару та космічного простору Контрольні питання Список основної літератури Алфавітно-предметний покажчик Відомості про авторів
Оставить отзыв
Имя*
E-mail*
Текст сообщения*
Отправить
Хиты продаж