Книжный интернет-магазин
 (097) 705 58 58 | (066) 096 07 58
|
Книжный интернет-магазин
0
купить книгу Аналіз господарської діяльності

Аналіз господарської діяльності

В наличии
Код товара: 74454
210 грн
В корзину
КУПИТЬ В ОДИН КЛИК
Аналіз господарської діяльності
Автор:
Сіменко І.В.
Количество страниц:
384
Год выпуска:
2017
ISBN:
978-611-01-1006-8
Смотреть все характеристики 
Язык:
украинский
Переплет:
твердый
Бумага:
Офсетная
Формат:
60*84/16(145мм*200мм) Средний
Вес:
250 г
Виды изданий:
Свернуть 
Доставка и оплата
Если заказ свыше 500 грн
- пересылка книг по Украине за наш счет!
Курьером по Киеву 1-2дня
- до 500 грн
- 55 грн
- свыше 500 грн
- бесплатно
Курьерскими службами по Украине
- Укрпошта
- 3-7 дней
- Нова Пошта
- 2-3 дня
Оплата
Наличными, Безналичными, Visa/MasterCard

Описание книги Аналіз господарської діяльності

Сіменко І.В.
Автор:
Сіменко І.В.
У навчальному посібнику розкрити теоретичні основи аналізу господарської діяльності підприємств в тому числі організаційне, інформаційне та методичне забезпечення; висвітлена методика аналізу і прогнозування господарської діяльності та її результатів; розглянуто аналіз конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості та результативності бізнес-процесів. Навчальний посібник виконаний з урахуванням кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників. ЗМІСТ : Передмова … 7стр. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬ­КОЇ ДІЯЛЬНОСТІ … 9стр. Тема 1. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ УПРАВ­ЛІННЯ … 9стр. 1.1.  Система управління підприємством: характеристика, склад та взає­мозв'язок функцій … 9стр. 1.2. Поняття аналізу господарської діяльності: предмет, об'єкт, функції, роль та задачі … 12стр. 1.3. Принципи проведення аналізу господарської діяльності … 14стр. 1.4. Взаємозв'язок управлінських рішень та аналізу господарської діяльності … 16стр. 1.5.  Технологія прийняття управлінських рішень за результатами аналі­зу господарської діяльності … 19стр. Контрольні питання до теми … 23стр. Тематика доповідей … 23стр. Тестові завдання … 23стр. Тема 2. ВИДИ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ … 25стр. 2.1.  Історія і перспективи розвитку аналізу господарської діяльності … 25стр. 2.2.  Взаємозв'язок аналізу діяльності суб'єктів господарювання з інши­ми дисциплінами … 27стр. 2.3. Класифікація та взаємозв'язок видів аналізу господарської діяльності … 28стр. 2.4. Характеристика основних видів аналізу … 30стр. 2.5.  Значення окремих видів аналізу господарської діяльності в управ­ління підприємством … 32стр. Контрольні питання до теми … 33стр. Тематика доповідей … 34стр. Тестові завдання … 34стр. Тема 3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІТИ­ЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ … 35стр. 3.1. Організація аналітичної роботи на підприємстві … 35стр. 3.2. Етапи проведення аналізу господарської діяльності на підприємстві … 37стр. 3.3. Система економічної інформації, її особливості … 41стр. 3.4.  Сутність процесу забезпечення аналізу господарської діяльності інформацією і вимоги до неї … 43стр. 3.5. Класифікація інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності … 47стр. 3.6. Характеристика основних джерел інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності … 50стр. Контрольні питання до теми … 55стр. Тематика доповідей … 56стр. Тестові завдання … 56стр. Тема 4. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ … 59стр. 4.1.  Сутність, зміст і особливості методу та методики аналізу господарської діяльності … 59стр. 4.2.  Класифікація методичних прийомів аналітичних досліджень … 60стр. 4.3. Характеристика математичних способів та прийомів аналізу господарської діяльності … 61стр. 4.4. Характеристика евристичних способів та прийомів аналізу господарської діяльності … 64стр. Контрольні питання до теми … 68стр. Тематика доповідей … 68стр. Тестові завдання … 68стр. Тема 5. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ТА СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬ­НОСТІ ПІДПРИЄМСТВ … 70стр. 5.1. Сутність та характеристика детермінованих факторних систем … 70стр. 5.2.  Сутність та характеристика прийомів детермінованого факторного аналізу … 72стр. 5.3. Загальна характеристика способів комплексної оцінки … 76стр. 5.4. Прийоми оптимізації показників … 81стр. Контрольні питання до теми … 85стр. Тематика доповідей … 85стр. Тестові завдання … 85стр. Практичні завдання … 87стр. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІ­ЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ … 89стр. Тема 6. КОНТРОЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНО­СТІ ПІДПРИЄМСТВА … 89стр. 6.1.  Сутність, зміст, мета та задачі діагностики діяльності підприємства … 89стр. 6.2. Попереднє діагностування узагальнюючих показників ефективності функціонування підприємства … 92стр. 6.3.  Діагностика технічного потенціалу підприємства … 98стр. 6.4.  Діагностика трудових ресурсів підприємства … 107стр. 6.5.  Діагностика фінансової стійкості підприємства … 113стр. Контрольні питання до теми … 118стр. Тематика доповідей … 118стр. Тестові завдання … 119стр. Практичні завдання … 121стр. Тема 7. МЕТОДИ І МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ, ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙ­НИХ МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОП- ТИМІЗАЦІЇ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ … 124стр. 7.1.  Сутність, значення та задачі прогнозування розвитку підприємства … 124стр. 7.2. Методи прогнозування розвитку підприємства … 126стр. 7.3. Поняття, принципи організації пошуку і підрахунку потенційних можливостей розвитку підприємства … 128стр. 7.4.  Методика підрахунку і обґрунтування потенційних можливостей розвитку підприємства … 131стр. 7.5.  Оптимізація величини прибутку підприємства … 132стр. Контрольні питання до теми … 134стр. Тематика доповідей … 135стр. Тестові завдання … 135стр. Практичні завдання … 137стр. Тема 8. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА … 138стр. 8.1.  Значення, мета та задачі аналізу фінансової звітності підприємства … 138стр. 8.2.  Аналіз складу, структури і динаміки майна підприємства та джерел його формування … 143стр. 8.3.  Оцінка ефективності використання майна та оптимальності струк­тури капіталу підприємства … 154стр. 8.4. Аналіз доходів, витрат та фінансових результатів роботи підприємства … 160стр. 8.5. Аналіз надходження та вибуття грошових коштів підприємства … 175стр. 8.6. Аналіз структури та динаміки власного капіталу підприємства … 181стр. Контрольні питання до теми … 183стр. Тематика доповідей … 184стр. Тестові завдання … 184стр. Практичні завдання … 187стр. Тема 9. АНАЛІЗ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА … 191стр. 9.1.  Сутність, зміст та види бізнес-процесів підприємства … 191стр. 9.2.  Значення, мета, задачі та інформаційне забезпечення аналізу бізнес- процесів … 195стр. 9.3. Аналіз процесу постачання матеріальних ресурсів на підприємстві … 198стр. 9.4. Аналіз процесу виробництва готової продукції … 204стр. 9.5. Аналіз процесу реалізації готової продукції … 221стр. 9.6. Аналіз процесу розрахунків з покупцями готової продукції … 228стр. 9.7.  Можливості оптимізації бізнес-процесів підприємства … 237стр. Контрольні питання до теми … 238стр. Тематика доповідей … 239стр. Тестові завдання … 240стр. Практичні завдання … 243стр. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ, ІНВЕС­ТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ . . … 247стр. Тема 10. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА КОНКУРЕНТ­НИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА … 247стр. 10.1. Поняття, сутність і зміст конкурентоспроможності підприємства. … 247стр. 10.2.  Значення, мета, задачі та інформаційне забезпечення аналізу конкурентоспроможності підприємства … 251стр. 10.3.  Показники конкурентоспроможності: техніка розрахунку та характеристика … 253стр. 10.4. Аналіз конкурентних позицій підприємства … 264стр. 10.5.  Можливості підвищення конкурентоспроможності підприємства … 272стр. Контрольні питання до теми … 273стр. Тематика доповідей … 274стр. Тестові завдання … 274стр. Практичні завдання … 275стр. Тема 11. ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО АНАЛІЗУ … 278стр. 11.1. Значення, інформаційне забезпечення і задачі аналізу інвестиційної діяльності підприємства … 278стр. 11.2. Методи аналізу і оцінки реальних інвестицій … 283стр. 11.3. Методика аналізу фінансових інвестицій підприємства … 295стр. 11.4. Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства … 296стр. 11.5. Прогнозування інвестиційної привабливості підприємства … 302стр. Контрольні питання до теми … 307стр. Тестові завдання … 308стр. Практичні завдання … 309стр. Тема 12. СИСТЕМИ АНАЛІТИЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВ­НОСТІ БІЗНЕСУ ТА МЕТОДИ ПОБУДОВИ РЕЙТИНГОВИХ ОЦІНОК … 311стр. 12.1.  Значення, мета, задачі та інформаційне забезпечення аналізу результативності бізнесу … 311стр. 12.2.  Система відносних показників, які характеризують результатив­ність бізнесу … 312стр. 12.3.   Аналіз впливу факторів на відносні показники результативнос­ті бізнесу … 317стр. 12.4.Аналіз рентабельності підприємства з використанням моделі Дюпона … 321стр. 12.5. Сутність та види рейтингових оцінок … 324стр. 12.6. Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості підприємства … 325стр. Контрольні питання до теми … 327стр. Тематика доповідей … 327стр. Тестові завдання … 327стр. Практичні завдання … 329стр. Список рекомендованої літератури … 331стр. Глосарій … 341стр. Предметний покажчик … 353стр. Додатки … 357стр.
Оставить отзыв
Имя*
E-mail*
Текст сообщения*
Отправить
Хиты продаж